قوانین و مقررات وردپرس ماشین

فصل اول : تعاريف


١.١ خريدار کسی است که به عنوان شخص حقيقی يا حقوقی اقدام به خريد و پرداخت هزينه سرويس می نمايد.

١.٢ سرويس : هر يک از خدمات هاستینگ ، دامنه، پلاگین، قالب، طراحی وب سایت، آموزش، پشتیبانی وسرویس های ارتباطی قابل ارائه توسط شرکت است.

١.٣ پرتال کاربران : وبگاهی به آدرس https://my.wpmashin.com که خريدار در آنجا حساب داشته و از طريق اين حساب می تواند فهرست سرويسهای خود را مشاهده؛ آنها را تمديد نموده يا ارتقا دهد و مشخصات خريدار در آنجا ثبت شده و قابل ويرايش و بروز رسانی است.

١.٤ پرتال پشتيبانی : وبگاهی به آدرس https://my.wpmashin.com/submitticket.php که کليه مکاتبات الکترونيکي و ايميلهای خريداران و ساير کاربران با شرکت در آنجا ثبت و از طريق شماره تيکت قابل پيگيری است.

١.٥ تعرفه : فهرست کامل سرويس های قابل ارائه همراه با ويژگی ها ومحدوديتها وقيمتها به نحوی که خريدارکاملا آگاه گردد.

١.٦ اسپم Spam (هرزنامه) : ارسال ايميل به فردي بدون اينکه گيرنده بخواهد.

١.٧ Spam Cop : وب سايت شناسائی ومقابله با اسپم Spamcop.net

١.٨ IDC : مرکز خدمات داده ای اينترنت Internet Data Center

١.٩ تحويل خدمات : ارائه شناسه يا کلمه عبور استفاده از سرويسهای خريداري شده و يا اعلام انجام ساير خدمات بر اساس فاکتور يا قرارداد بين خريدار و شرکت

١.١٠ کاربر وب سايت : کليه اشخاصی که از سراسر دنيا وب سايت خريدار را مشاهده و مرور می کنند.

١.١١ منابع RAM: ميزان استفاده از حافظه اصلی سرور يا سرورهايی که به وب سايت خريدار سرويس دهی می کنند بر حسب مگابايت وقتی که کاربران آن سايت درحال استفاده و مشاهده آن سايت می باشند.

١.١٢ منابع CPU: ميزان استفاده ازپردازنده سرور يا سرورهايی که به وب سايت خريدار سرويس دهی می کنند جهت پردازش درخواست ها واجرای کدهای ديناميک آن سايت نسبت به کل توان پردازنده سرور به صورت درصد وقتی که کاربران آن سايت در حال استفاده و مشاهده آن سايت می باشند.

١.١٣ Diskspace: ميزان فضايی که براي ذخيره کليه فايلهاي خريدار اعم از وب سايت، ايميلها، پايگاه های داده و همچنين لاگهاي آنها توسط يک وب سايت مصرف می گردد.

١.١٤ Bandwidth: ميزان رد وبدل اطلاعات بين کاربران وب سايت و سرورجهت نمايش و عملکرد يک وب سايت بر حسب مگابيت بر ثانيه. همچنين ميزان ردوبدل اطلاعات بين دوسرور در صورتی که اين اطلاعات به منظور سرويس دهی به کاربران آن وب سايت باشد.

١.١٥ Data Transfer: ميزان تجمعی رد وبدل اطلاعات بين کاربران وب سايت و سرور يا سرورهای سرويس دهنده به وب سايت خريدار برحسب مگابايت در ٣٠ روز ماه میلادی. بالا بودن سرور: دردسترس بودن عمومی سرور در شبکه اينترنت در حداقل ٢ نقطه مختلف از دنيا بسته به سرويسهای مختلفي که روی يک سرور قراردارد بايد پاسخ تستهای زير مثبت باشد :

١. وب سرور: ping عمومی سرور يا پاسخ دهی سرور روي پورت ٨٠ ازطريق telnet

٢. ايميل سرور: ping عمومی سرور يا پاسخ دهی سرور روی پورت ٢٥ يا ١١٠ازطريقtelnet

٣. ديتابيس سرور: پاسخدهي سرور روی پورتms sql server و my sql

١.١٦ Uptime: نسبت ميزان زمانی که کليه سرويسهای سرويس دهنده به وب سايت خريدار درشبکه اينترنت بالا مي باشند به کل مدت قرارداد سرويس دهی به درصد، در صورتی که وب سايت يا برخي از سرويسها به دليل عدم رعايت بندهاي اين قرارداد به حالت تعليق درآيند در اين زمان محاسبه نمي شود .

 

فصل دوم : هويت


٢.١ هويت شرکت : “وردپرس ماشین” به آدرس وبگاه https://wpmashin.com می باشد.

٢.٢ هويت خريدار : خريدار شخصی حقيقی يا حقوقی است که مشخصات وی در پرتال کاربران و در بانک اطلاعات کاربران شرکت وجود دارد و سرويسهای خريداری شده تحت حساب وی مديريت می شود.

٢.٣ در مورد خريداران با هويت شخص حقوقی، يک نفر نماينده تام الاختيار در پرتال کاربران معرفی می گردد. اين نماينده نسبت به سرويس تهيه شده همانند خود شخص حقوقی اختيار تام دارد. وظيفه اعلام کتبی نماينده جديد در آينده بر عهده خريدار بوده و شرکت در صورت عدم دريافت اعلام کتبی مسئوليتی نسبت به حقوق وعملکرد مالکيتی ومسئوليتی خريدار نخواهد داشت.

٢.٤ براي حفظ حقوق قانونی خريداران، کليه خريداران موظف به ارائه اطلاعات هويتی خود شامل کپی شناسنامه ،کپي کارت ملي برای اشخاص حقيقی و درخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرين تغييرات، به شرکت مي باشند. در صورتيکه شرکت، در هنگام تکميل فرآيند خريد وبه جهت تسهيل و تسريع امور، اقدام به دريافت وکنترل اين مدارک ننمايد پس از آن حق دريافت اين مدارک همواره براي شرکت محفوظ بوده وبا عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به شرکت، حقوق مالکيتی خريدار ملغی محسوب مي شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحيح اطلاعات مستقيما بر عهده خريدار خواهد بود. شرکت مسئوليتي در قبال کنترل صحت امضاﺀ خريداران و نمايندگان آنها ندارد.

٢.٥ خريدار اذعان مي نمايد که کليه اطلاعات هويتی ارائه شده و آدرسها و شماره تماس و امثالهم صحيح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران می کوشد. شرکت حق دارد هر زمان که نياز به کنترل اين اطلاعات داشته تصوير برابر اصل اين اطلاعات را از خريدار دريافت نمايد. شرکت حق دارد تا تکميل اطلاعات صحيح و مستند نسبت به تعليق سرويس اقدام نمايد.

٢.٦ مالکيت سرويس و کليه مسئوليتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خريدار ويا نماينده خريدار هر يک به تنهائی می باشد.

٢.٧ در صورتيکه به درخواست مشتری و در راستای کاهش هزينه ويا بهبود کيفی خدمات نگهداری و تمديد، به جاي مشخصات خريدار مشخصات شرکت ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکيت و کليه حقوق و مسئوليتهای قانوني بر عهده خريدار خواهد بود.

 

فصل سوم : نحوه ارتباط طرفين با هم


٣.١ روش ارتباطي مستند شرکت با خريدار، آدرس ايميل خريدار و پاسخ به تيکت های پرتال پشتيبانی که حساب کاربری وی در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.

٣.٢ روش ارتباطي مستند خريدار با شرکت، ثبت تيکت در پرتال پشتيبانی با دريافت شماره پيگيری تيکت و يا ارسال نامه و دريافت رسيد کتبی از شرکت خواهد بود.

٣.٣ استفاده از ايميل توسط خريدار برای تسهيل انجام کار مقدور بوده ليکن روش مستند در موارد شبهه انگيزبراي خريدار محسوب نمی گردد.

٣.٤ شرکت مسئوليتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خريداری که اطلاعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.

 

فصل چهارم : تغييرات


٤.١ تغييرات توافقنامه : توافقنامه استفاده از خدمات شرکت تابعی است از قوانين جمهوری اسلامی ايران وساير قوانين بين المللي و توافقات مجامع بين المللي ناظر بر سرويسهای قابل ارائه شرکت و از آنجا که اين قوانين و توافقات در سطح کشور و بين الملل به طور آنلاين وماهانه امکان تغيير دارند، شرکت حق تغييرات آتی در توافقنامه را بر خود محفوظ مي داند ونسخه توافقنامه بروز شده را از طريق لينک به صفحه توافقنامه در وب سايت شرکت در دسترس عموم خواهد بود. ضمنا شرکت مسئوليتی نسبت به اطلاع رسانی نفر به نفر درخصوص تغييرات احتمالی نداشته وخريدار می بايست موارد را عندالزوم با مراجعه به وب سايت شرکت کنترل نمايد.

٤.٢ تغييرات تعرفه :

٤.٢.١ در صورت تغيير تعرفه درحين استفاده از سرويس، خريدار در صورت تمايل به ارتقا در سرويس فعلی خود موظف به رعايت قيمتهای جديد خواهد بود . ليکن خدمات خريداری شده با تعرفه قبلي تا پايان دوره آن ارائه می گردد.

٤.٢.٢ هزينه هاي کارشناسي نيروی فنی ويا ساير خدماتي که درهنگام استفاده از يک سرويس اوليه خريداري شده مورد نياز واقع مي گردد تابع تعرفه روز درخواست جديد خريدار مي باشد.

٤.٢.٣ ارتقاﺀ سرويس ميزبانی از يک سرويس به سرويس بالاتر انجام مي گيرد و هزينه آن معادل ١٠.٠٠٠ تومان مي باشد.

٤.٢.٤ سرويسهای خريدار تنزل داده نمي شود.

٤.٢.٥ تغييرات تعرفه از طريق وب سايت منعکس شده و خريدار موظف به تبعيت از آن براي سفارشات جديد می باشد مگر اينکه پيش فاکتور مهلت داری در اختيار باشد که قبل از تغييرات تعرفه براي وی صادر گشته باشد .

٤.٣ تغييرات فنی : شرکت براي بهبود کيفيت خدمات حق انجام تغييرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری يا شبکه ای را در سرويسهاي ارائه شده دارد. در مورد تغييراتی که سرويس خريدار را تحت تاثير قرار می دهد شرکت موظف است از يک روز تا يک ماه قبل از اعمال تغييرات، از طريق وب سايت شرکت، پرتال کاربران يا پرتال پشتيبانی و يا ارسال خبر نامه به آدرس Email خريداران اطلاع رسانی نمايد. خريدار موظف است خود را با اين تغييرات سازگار نمايد. هرگاه به دليل موارد ضروری، شرکت امکان اطلاع رساني را از دست بدهد و يا فوريتهاي فنی وی را ناچار به اين امر نمايد مسئوليتی برای اطلاع رساني زمان ونحوه تغييرات نخواهد داشت ضمنا خريدار به شرکت وکالت می دهد تا در زمان مورد نياز در جهت بهبود سطح کيفی سرويس اقدام به انجام فعاليتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرويسهای ميزبانی آن نمايد.

٤.٤ تغييرات مالکيت: تغييرات مالکيت سرويس از طريق درخواست کتبی خريدار يا نماينده وی و يا ارسال ايميل درخواست مذکور از طريق آدرس ايميل موجود در حساب کاربری در پرتال کاربران انجام ميگردد.

٤.٤.١ شرکت در راستای حفظ حقوق خريداران خود حق دارد مدارک شناسايی متقاضی تغيير مالکيت را جهت احراز هويت وی و انطباق با مشخصات مالک سرويس دريافت دارد.

٤.٤.٢ شرکت می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در مورد موارد مشکوک پيدا نکرده است، اقدامی برای تغيير مالکيت يک سرويس صورت ندهد.

 

فصل پنجم : تحويل خدمات


٥.١ نحوه تحويل :

٥.١.١ پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خريدار، با آماده تحويل شدن سرويس خريداری شده، مراتب از طريق ايميل مندرج در پروفايل و يا برگه سرويس به خريدار اطلاع داده می شود. عدم دسترسی خريدار به آدرس ايميل مورد نظر مانع تحويل سرويس نمی گردد.

٥.١.٢ خريدار در صورتيکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحويل، ايميل مذکور را دريافت ننمايد موظف است حداکثر ٢ روز پس از پايان زمان تحويل مجاز بصورت کتبی وبا امضا نامه، مراتب را به بخش فروش شرکت اعلام نمايد.

٥.١.٣ در صورت بروز شرايط ويژه فنی و يا محدوديتهايی که تحويل در زمان مقرر آن انجام نشود، شرکت مجاز به افزايش زمان تحويل سرويس تا ٢ برابر خواهد بود.

٥.١.٤ خريدار حق درخواست لغو سرويس خريداري شده تحويل نشده را تا قبل از سپری شدن ٢ برابر زمان تحويل مجاز آن سرويس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحويل ٧ روز باشد در صورت عدم تحويل، خريدار تا ١٤ روز مجاز به انصراف از خريد و دريافت وجه پرداختی خود نمي باشد.

٥.١.٥ شرکت مسئوليتی در قبال عدم تطابق با نياز و يا عدم استفاده خريدار از سرويس خريداری شده و تحويل شده ندارد.

٥.١.٦ سرويسهای مرتبط با دامنه ای که توسط شرکت ثبت ويا تمديد نشده اند و نزد ثبت کننده ديگری مي باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحويل شده فرض می گردند.

٥.٢ حداکثر زمان تحويل

٥.٢.١ حداکثر زمان تحويل براي سرويسهای شرکت که با عنايت به شرايط عمومی کشور وبا فرض بدترين حالات ممکن است به شرح ذيل است. · سرور اختصاصي ٧ روز کاري · خريد نرم افزار خارجی ٧ روز کاری · ثبت دامنه ٢روز کاری · سرويس ميزبانی ٢روز کاری · خدمات طراحی پوسته و وب سايت بسته به زمان اعلام شده در فاکتور يا قرارداد.

٥.٢.٢ در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعريف شده، مشتری موظف به اعلام کتبی با امضا ذيل نامه به بخش فروش شرکت و دريافت رسيد ارسال می باشد.

٥.٢.٣ پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به خريدار، بدليل سلب امکان نظارتی از شرکت ، شرکت هيچ مسئوليتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

٥.٢.٤ در مورد ثبت دامين های ir که مي بايست توسط پژوهشگاه دانشهای بنيادی تاييد و فعال گردد با توجه به اينکه به طور کلی شرکت کنترلی در زمان تاييد دامين نداشته و همچنين به دليل نقص در مدارک يا مشخصات ممکن است مدت زمان تاييد دامين به طول انجامد، زمان رزرو اوليه دامين مبنای تحويل قرار می گيرد.

٥.٣ تطابق با سفارش: در صورت وجود هرگونه مغايرت سرويس ارائه شده به خريدار با مشخصات سرويس، خريدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ فاکتور به شرکت اعلام نموده و شرکت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غير اينصورت مسئوليت شرکت صرفا محدود به اصلاح سرويس پس از تاريخ اعلام خريدار و فقط تا پايان زمان سرويس مندرج در فاکتور می باشد و زمان سرويس دهی افزايشی نخواهد يافت.

 

فصل ششم : امنيت و محرمانگي


٦.١ به طور کلي محيط اينترنت به همان ميزان ساير محيط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنيت دارد. در کليه اين محيط ها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همين دليل ضمن آنکه شرکت تمام تلاش خود را براي ايجاد محيطی امن براي نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نمايد، با اين حال از جانب احتياط از خريداران می خواهد که هميشه ارتباطات آنلاين اينترنتي خود را نا امن فرض نمايند. شرکت هيچ گونه مسئوليتی در رابطه با امنيت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود با جاهای ديگر را نمی پذيرد.

٦.٢ شرکت با تدابير امنيتي خود مسئول حفظ امنيت پايه سرويس های خود مي باشد.

٦.٣ شرکت مسئوليتی نسبت به ضعف ايمنی ناشی ازنرم افزارها، application ها ويا برنامه های مورد استفاده خريدار ندارد.

٦.٤ شرکت مسئوليتی نسبت به امنيت تبادل داده ما بين خريدار وسرورهای خود ندارد.

٦.٥ شرکت مسئوليتی نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور سرويس های خريدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.

٦.٦ شرکت موظف به رعايت محرمانگی کليه داده ها و نرم افزارهای موجود در سرويس خريدار می باشد و همچنين آنرا در اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

٦.٧ شرکت تلاش خود را براي حصول بالاترين سطح امنيت ممکن براي حساب آنلاين خريداران انجام می دهد از اينرو شرکت نسبت به اموری که در حيطه مسئوليت خريدار از لحاظ نگهداری امنيت حساب خود می باشد مسووليتی ندارد.

٦.٨ در صورت نیاز مشتری جهت برطرف کردن مشکلات نرم افزاری و امنیتی application شرکت بنا به حجم کار مجاز به دریافت هزینه اضافه جهت رفع عیب نرم ازفزاری مشتری می باشد .

 

فصل هفتم : مرجع قضاوت


در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خريدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومي ويا دفتر مديريت شرکت اقدام نموده و رسيد کتبی دريافت نمايد. تا موضوع مورد رسيدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتيجه پس از ١٥روزکاری، خريدار مي تواند به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند .

 


فصل هشتم : فعاليتهای غير مجاز خريدار

تخطی از هر يک از شرايط درج شده در ذيل موجب تعليق سرويس می شود. شرکت تنها تشخيص دهنده تخطی از شرايط مندرج مي باشد. شرکت حق قطع سرويس بدون هيچ اخطار قبلی و يا اجتناب از سرويس دهی را براي خود محفوظ مي دارد. زمانی که شرکت از تخطی يک خريدار از شرايط مندرج اطلاع پيدا مي کند نسبت به بررسي فنی و يا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در اين زمان ممکن است برای جلوگيری از ادامه تخلف سرويس خريدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکميل بررسی ها شرکت بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعليق يا قطع سرويس خاطی خواهد بود همچنين شرکت در صورت لزوم حق پيگرد قانونی شکايت و اخذ خسارت از متخلف را نيز برای خود محفوظ می دارد. هر گونه عملی که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانين جاري کشور ايران يا کشور محل قرارگيری سرورها خلاف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب مي گردد. شرکت هيچگونه وجهي به خريدار متخلف از شرايط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. همچنين خريدار متخلف مسئول جبران کليه خسارات مادی و معنوی وارده به شرکت، ساير مشتريان شرکت و يا IDC سرويس مورد نظر خواهد بود : · استفاده از نرم افزارهاي بدون رعايت حق کپي رايت ايران و بين المللي. · نصب ويا استفاده برنامه اي که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد . · ارسال يا اجراي فايلهاي اجرايي مانند فايلهايي با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود اين فايلها بدون اخطار از فضاي خريدار حذف مي شود و با خريدار بر طبق ضوابط برخورد مي گردد · خريدار مجاز به استفاده از کدهاي مخرب مانند انواع ويروسها و يا سورس هايي که موجب آلودگي يا پايين آمدن امنيت سرور گردد نمی باشد. · استفاده از برنامه هاي ضعيف نگارشی که موجب نفوذ به سرويس و ساير سرويسهای ديگر شرکت و ساير خريداران گردد. · وجود فايلهای حاوی ويروس عمدا و يا سهوا در فضای سرويس مورد خريداری · ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ويا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop يا سايتهای مشابه و يا بررسی تيم فنی شرکت می باشد) حتی اگر از سرويس ميل سرويس دهنده ثالثی استفاده شده باشد. · ارسال ايميل حداکثر .٥ ايميل در ساعت مجاز مي باشد · ارسال ايميل بصورت گروهي و تعداد بالا به هر صورت و شکل ممکن ممنوع است . ملاک ایمیل گروهی شباهت ٢ ایمیل خواهد بود . · گزارش فنی شرکت و يا IDC که سرور ميزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغاير قانون شرکت. · عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جمهوری اسلامي ايران (خريدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد اين قانون می باشد) · در صورت ارسال اسپم سرویس به مدت ٢٤ و حداکثر یک هفته مسدود خواهد ماند . · انجام فعاليتهايی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات شرکت به خريدار و يا ساير خريداران گردد. · استفاده از سرويس جهت ايجاد اختلال و يا نفوذ در سيستمهای اشخاص ثالث. · راه اندازي mail server Open relay. · انجام فعاليت IRC · عدم رعايت محدوده استفاده از منابع تخصيص يافته در هر سرويس. · مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه. در صورت بروز چنين مسائلی شرکت حق پيگرد قانونی و شکايت از متخلف به مراجع قانونی را محفوظ می دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل می شود: دسترسی يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيری يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسی به اطلاعات نامه هاي الكترونيكی، تلاش عامدانه براي پر كردن فضای يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و …

 

فصل نهم : محدوده استفاده از منابع CPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram, و …


٩.١ شرکت در تعرفه ی خود و يا در سايت اين موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرويسهای شرکت براي عموم سرويسها در تعرفه درج شده است. ليکن موارد زير نيز بايد در نظر باشند. · حداکثر CPU در ميزبانی اشتراکی معمولی حداکثر ۴۸۰ مگاهرتز · حداکثر CPU در ميزبانی اشتراکی سازمانی حداکثر ۸۰۰ مگاهرتز · حداکثر Ram در ميزباني اشتراکی معمولی ١٥٠ مگا بايت · حداکثر Ram در ميزبانی اشتراکی سازمانی ٢٠٠ مگا بايت · حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه· حد اکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج در تعرفه

٩.٢ ملاک تشخيص، نرم افزارهاي کنترلی و واحد فنی شرکت خواهد بود.

٩.٣ شرکت در صورت تجاوز منابع سرويس کاربر از حدود تعيين شده، حق قطع سرويس بدون اخطار قبلی تا تعيين وضعيت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خريدار خواهد رساند. در اين صورت، شرکت، پس از ارتقا سرويس توسط خريدار و يا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرويس دهی خواهد نمود.

٩.٤ در صورتيکه خريدار در استفاده از برخي منابع که قابل اندازه گيری نيستند از حد استاندارد سرويس تجاوز نمايد به تشخيص بخش فنی، شرکت حق قطع سرويس تا تعيين تکليف جديد را دارد.

 

فصل دهم : محتوا


١٠.١ سرويسهای شرکت مي بايست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری يا انتشار هر گونه اطلاعات يا داده که مخالف هر قانون اجرايی باشد يا مستقيما به تخلف از قانون خاصي کمک کند ممنوع است. اين مورد مي تواند شامل موارد زير باشد (البته محدود به موارد زير نيست( · قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رايت بدون مجوز · استفاده غير مجاز از علائم و اسامی تجاری ديگران · استفاده غير مجاز از لوگو های ديگران · هرگونه تخلف از قانون جرايم رايانه اي ايران · اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم يا کشور · انتشار اکاذيب عليه ديگران · کلاه برداري هاي اينترنتی و هرگونه عاملی که موجب فريب بازديدکنندگان شود · سايتهای فعال در زمينه HYIP ويا دارای سيستم هرمی · فروش يا تبليغ هرگونه کالا يا خدمات غير مجاز طبق قوانين جاری ايران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد · سايتهای مرتبط يا حامي گروههای شناخته شده تروريست بين المللی · استفاده از سرويس های شرکت براي نگهداری، ارسال، نمايش، انتقال، تبليغ يا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی و غير اخلاقی به هر شکل.

١٠.٢ مسئوليت محتوای درج شده در سرويس تامين شدۀ خريدار و يا متصل به دامنه خريداري شده از شرکت تماما بر عهده خريدار است. اين مسئوليت شامل موارد تخلف عمد وسهو ويا مواردی که توسط اشخاص ثالث نيز انجام می پذيرد خواهد بود.

١٠.٣ در صورت عدم رعايت قانون جرائم رايانه ای جبران کليه خسارات وهزينه های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر شرکت در پاسخگوئی به مراجع ذيصلاح بر عهده خريدار خواهد بود.

١٠.٤ شرکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرويسها واقامه دعوا و ارائه اطلاعات خريدار که محتوای مجرمانه در سرويس خود ويا در سرويس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نمايد.

 

فصل يازدهم : مسئوليت خريدار


١١.١ خريدار موظف است که کليه مواد توافقنامه، ضوابط شرکت و قوانين جمهوري اسلامی ايران را رعايت نمايد. درصورت عدم رعايت، شرکت حق قطع سرويس به صورت موقت يا دائم و پيگرد قانونی و دريافت خسارت از خريدار را دارد وخريدار موظف به جبران کليه خسارات و هزينه وارده بر شرکت می باشد همچنين هيچ وجهی بابت فسخ سرويس و يا ايام باقيمانده سرويس يا خسارت وارده به خريدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

١١.٢ خريداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرويس تهيه شده می باشند همچنين می بايست به حقوق ساير خريداران شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعليق يا قطع دائم سرويس خريداران که به صورت خواسته يا ناخواسته موجب اختلال در سرويس ساير خريداران می گردد را براي خود محفوظ می دارد. ضمنا خريدار حق هيچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

١١.٣ به غير از آن دسته از قوانين که مستقيما به نحوه استفاده از سرويس برمی گردد که با پايان سرويس به پايان می رسد. بندهای ديگر قوانين پابرجا بوده و خريدار همواره موظف به رعايت قوانين عمومی وحقوقی شرکت خواهد بود.

١١.٤ کليه مسئوليت های عدم استفاده صحيح از سرويس خريداری شده با خريدار می باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرويس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته هاي ميزبانی خود می باشد.

 

فصل دوازدهم : گارانتي و پشتيباني


١٢.٢ شرکت تنها مسئوليت سرويس دهی در حوزه خريد را دارد. در خصوص اختلالات و موارد ديگر مانند ارتباط اينترنت خريدار و برنامه نويسی وب ونرم افزارها ومشکل دامنه ای که نزد ديگران ثبت شده است مسئوليتی متوجه شرکت نمی باشد.

١٢.٣ ملاک وجود اختلال در سرويس، گزارش واحد فنی و يک سايت Tracer معتبر که بايد توسط شرکت تائيد شده باشد، است.

١٢.٤ زمان اختلال در سرويس خريدار در صورت درخواست کتبی وي با اعلام مدت اختلال و تائيد واحد فنی در صورتی که ميزان تجمعی آن از ابتداي دوره از ٠.٢% کل دوره بيشتر باشد به مدت سرويس افزوده می گردد .

١٢.٥ ارائه خدمات پشتيبانی در شرکت بر مبنای پرتال پشتيباني وبه صورت ٢٤ ساعته و هفت روز هفته می باشد. ضمنا به درخواستهايی که از طريق ايميل، ويا تلفن اعلام گردد نيز رسيدگي می شود. خدمات پشتيبانی از طريق تلفن واحد میزبانی وب و ثبت دامنه و سرور نیز همه روزه از ساعت ٩ صبح الی ٢٤ و سایر واحد ها روز های اداری ٩ الی ١٧ انجام می گردد.

١٢.٦ نحوه ارتباط مستند خريدار برای درخواستهای گارانتی و پشتيبانی بايد از طريق پرتال پشتيبانی باشد که زمان دقيق ارسال درخواست، زمان دقيق رسيدگی و هويت خريد مشخص باشد.

١٢.٧ عدم رضايت از خدمات بخش پشتيبانی و فنی می بايست به سرعت (ظرف ٢٤ ساعت) از زمان وقوع به واحد شکايات و يا دفتر مديريت از طريق پرتال پشتيبانی اعلام گردد.

١٢.٨ سرويس ها و رويه عمومي شرکت بر اساس استاندارد فنی بين المللي و مصالح شرکت تعريف شده و براي خريدار خاص غير قابل تفکيک و تغيير است و خريدار موظف است بررسی لازم خود را قبل از خريد سرويس بعمل آورده باشد.

١٢.٩ شرکت مسئوليتی در قبال عدم تطابق سرويس خريداری شده با نياز مشتری ندارد.

١٢.١٠ شرکت نسبت به نصب و عملياتی شدن نرم افزارهایی را که مورد تائيد بخش فنی نمی باشد مسووليتی ندارد.

١٢.١١ ميزان مسئوليت شرکت در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غير مستقيم وارد بر خريدار در استفاده از سرويس و يا اطلاعات خريدار محدود به بند خسارات اين قانون خواهد بود.

١٢.١٢ حداکثر زمان پاسخگویی به تیکت ها و درخواست های پشتیبانی ٢٤ ساعت پس از ثبت آن می باشد. درخواست ها و مشکلاتی که نیاز به بررسی بیشتر و پیگیری داشته باشد حداکثر طی ٧ روز پاسخ داده خواهند شد .

 

فصل سيزدهم : ضوابط خاص دامنه


١٣.١ تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمديد، ممکن است دارای جريمه تاخير نسبت به تعرفه عادی باشد که اين جريمه مطابق با قوانين ICANN و ثبت کننده اصلي وضوابط شرکت اخذ مي گردد.

١٣.٢ تاريخ مستند براي مدت ثبت دامنه،whois هاي بين المللی می باشد.( در خصوص دامنه هاي ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود.)

١٣.٣ اگر در سفارش خريدار، دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننمايد و يا در حين تکميل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص ديگری ثبت گردد و يا انتقال دامنه ای به شرکت باشد که به هر دليل انجام نگردد، شرکت تنها موظف به بازگرداندن هزينه ثبت و يا انتقال آن دامنه به حساب خريدار در پرتال کاربران می باشد.

١٣.٤ در صورت درخواست انتقال يک دامنه به پنلی خارج از شرکت از طريق پرتال کاربران شرکت حق ممانعت از تکميل مراحل انتقال را ندارد.

١٣.٥ از آنجا که شرکت ثبت و تمديد دامنه و انتقال براي خريدار را به صورت واسط انجام می دهد عدم پذيرش توسط ثبت کنندگان بين المللی و يا ثبت کننده .Ir نسبت به ثبت ويا تمديد دامنه به هر دليل مسئوليتی را متوجه شرکت نخواهد کرد.

١٣.٦ خريدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکيتی دامنه برای خود تحقيق لازم را به عمل آورده و شرکت در صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق مورد تائيد شرکت و مراجع ذيصلاح ايرانی وبين المللی آن دامنه را مسدود نموده و به رای مراجع ويا قوانين بين المللی عمل می نمايد.

١٣.٧ در ثبت دامنه های “.بازار” دامنه هایی که دارای Variant های گوناگون ( حالت های نوشتاری مختلف با حروف فارسی و یا عربی) باشند و یکی از حالت های نوشتاری آن توسط شخصی ثبت گردد سایر حالت های نوشتاری فقط و فقط برای آن شخص قابل ثبت می باشد و ثبت حالت های دیگر علی رغم آزاد بودن دامنه برای شخص یا اشخاص دیگر مجاز و امکان پذیر نخواهد بود.

١٣.٨ حداقل طول هر دامین باید ٣ حرف باشد. دامنه‌های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.

١٣.٩ استفاده از _ (خط زیر) یا فاصله یا نیم فاصله یا نقطه یا کاما در نام دامنه ممکن نیست.

١٣.١٠ ثبت برخی اسامی واحدهای اداری کشور منحصراً در اختیار واحدهای ذیربط است. نام کشور (به هر صورت)، نام استان‌ها، فرمانداری، شهرستان‌ها و شهرها از این جمله‌اند.

١٣.١١ ثبت اسامی آثار طبیعی، آثار تاریخی، فرهنگی و ملی، اسامی مذهبی و اسامی مشاهیر در اختیار واحدهای ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است مگر آنکه آن وزارتخانه مجوز کتبی برای غیر صادر کند.

١٣.١٢ ثبت دامنه‌های ac.ir, sch.ir تنها برای آموزشگاها، دانشگاها و مؤسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه میسر خواهد بود. ضمناً ac.ir تنها برای مؤسسات آموزشی دارای مجوز دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی ثبت می‌شود.

١٣.١٣ ثبت دامنه‌های gov.ir, org.ir تنها برای سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، همراه با ارائه درخواست کتبی با مهر و امضای معتبر آن سازمان میسر خواهد بود.

١٣.١٤ ثبت دامنه‌های net.ir تنها برای شرکت‌های ICP / ISP خدمات دهنده اینترنت دارای مجوز رسمی قابل ثبت است.

١٣.١٥ دامنه‎های co.ir تنها برای شرکتهای ثبت شده، همراه با ارائه روزنامه رسمی ثبت شرکت امکان‎پذير است.

١٣.١٦ دامنه‌های رزرو شده مانند web.co – web.net و … قابل ثبت نیستند.

١٣.١٧ قیمت‌های فوق قیمت قطعی ثبت دامنه نیستند. در برخی موارد شرکت اصلی ثبت‌کننده برای دامین های خاص هزینه‌های بالاتری را پیشنهاد می‌کند که امکان ثبت با قیمت‌های معمولی وجود نخواهد داشت. در این صورت مابه‌التفاوت اخذ خواهد شد و یا سفارش لغو می‌شود.

١٣.١٨ تأیید نهایی ثبت دامنه در برخی موارد ممکن است حداکثر تا ٤٨ ساعت زمان ببرد.

١٣.١٩ دامنه های فارسی دامنه هایی هستند که نام آن ها با حروف فارسی درج می شود؛ مثل «هاست.com».

١٣.٢٠ امکان ثبت دامنه های فارسی با پسوند ir وجود ندارد. همچنین استفاده از فاصله یا نیم فاصله در زمان ثبت دامنه فارسی مجاز نمی باشد.

١٣.٢١ برای راه‌اندازی وب‌سایت و یا ایجاد ایمیل اختصاصی با برند تجاری؛ شما بایست نام دامین مناسبی را ابتدا به ثبت رسانده و برای آن خدمات هاستینگ (میزبانی وب) نیز سفارش دهید. نام دامین تنها آدرس سایت و برند شماست و خدمات هاستینگ جهت راه‌اندازی وب‌سایت و ایمیل الزامی است.

١٣.٢٢ در دامنه های فارسی (IDN)نام دامنه تنها می تواند شامل اعداد و حروف فارسی و علامت – (خط تیره یا منها) باشد.

١٣.٢٣ در دامنه های فارسی می توانید از حروف «ء، ئ، ؤ، أ، آ، ة» نیز در نام دامنه استفاده کنید.

١٣.٢٤ در دامنه های فارسی استفاده از علامتهایی مانند تنوین، تشدید، سکون، فتحه، کسره و ضمه در نام دامنه مجاز نیست.

١٣.٢٥ استفاده از حروف لاتین در نام دامنه های فارسی مجاز نیست.

١٣.٢٦ نام دامنه های فارسی نمی توانند با عدد آغاز یا به عدد ختم شوند. همچنین دامنه های فارسی نمی توانند تنها از عدد تشکیل شده باشند.

١٣.٢٧ طول نام دامنه های فارسی می تواند تا ٣٠ کاراکتر باشد.

١٣.٢٨ شرایط و قوانین ثبت دامنه ملی : ثبت دامنه های ملی منوط به مطالعه و پذیرش موافقتنامه ثبت دامنه مرکز ثبت دامنه کشوری ایران در آدرس https://www.nic.ir/Domain_Register_Policy توسط خریدار می باشد.

 

فصل چهاردهم : ضوابط خاص ميزبانی


١٤.١ شرکت مسئوليتی در قبال تحويل داده هاي موجود در فضاي ميزبانی وب به خريدار نداشته و خريدار موظف به استفاده از FTPخواهد بود.

١٤.٢ شرکت مسئوليتی نسبت به بارگذاری اطلاعات (Upload) در فضای ميزبانی خريدار ويا download اطلاعات وی به صورت رايگان ندارد.

١٤.٣ شرکت مسئوليتی نسبت به نصب نرم افزار برای خريدار به صورت رايگان ندارد.

١٤.٤ شرکت تلاش خود را جهت راهنمايی خريدار در مسائل فنی می کند ولي خريدار خود مسئول است با اطلاعات فنی سرويس ميزبانی وب آشنایی داشته وشرکت مسئوليتی نسبت به آموزش نحوه بهره برداری صحيح از سرويس ندارد.

 

فصل پانزدهم : ضوابط خاص اجاره سرور اختصاصی


١٥.١ شرکت مسئوليتی در قبال پشتيبانی فنی سرور اختصاصی به خريدار نداشته و خريدار موظف به استفاده از ارتباط ريموت خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در تعرفه اعلام شده باشد.

١٥.٢ شرکت تنها در صورت بروز مشکلاتی که موجب عدم دسترسی به سرور از راه دور می گردد مسئول پشتيبانی فنی سرور بوده و البته در صورتی که بروز مشکل به خاطر سو عملکرد خريدار باشد هزينه پشتيباني طبق فاکتورهاي IDC از خريدار اخذ خواهد شد.

١٥.٣ مالک تجهيزات و سخت افزار سرور اختصاصی، شرکت می باشد و پرداخت هزينه اجاره سرور موجب بروز حقی براي خريدار نمي گردد.

١٥.٤ در صورت بروز مشکل سخت افزاری که موجب عدم دسترسی به سرور شود خريدار موظف به اعلام مورد به بخش پشتيبانی شرکت بوده و شرکت پس از اطلاع موظف به تعويض سخت افزار معيوب به صورت رايگان می باشد.

 

فصل شانزدهم : ساير ضوابط خاص


١٦.١ خريدار موظف است سرويسهايی که نزد شرکت تمديد می نمايد را از نظر تمديد شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمديد توسط شرکت، حداکثر ٧ روز تقويمی پس از زمان انقضا ﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول و يا واحد شکايات ارسال نمايد.

١٦.٢ توافقات خاص تنها به صورت کتبی و با مهرو امضاﺀ مجاز شرکت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی يا شفاهی و يا به هر شکل ديگر از درجه اعتبار ساقط است .

١٦.٣ خريدار موظف است تحويل، تطابق واجرای صحيح سرويس خريداری شده را کنترل نمايد.

١٦.٤ شرکت هيچ مسئوليتی براي بدست آوردن دامنه از دست رفته و يا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای ميزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت .

١٦.٥ مسئوليت اطلاع از زمان انقضا سرويس وکنترل آنها بر عهده خريدار می باشد ليکن شرکت، انقضاء سرويسهای خريدار را از …. ماه قبل از طريق پست الکترونيک به وی يادآوری می نمايد و عدم دسترسی خريدار به پست الکترونيکی خود، مسئوليتی را براي شرکت ايجاد نخواهد کرد.

١٦.٦ وضعيت اعتبار، فهرست سرويس ها و پرداختهای خريدار در حساب کاربری وی در پرتال کاربران قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعيت عملکرد خود از طريق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نمايد.

١٦.٧ مدت زمان قطع سرويس ناشی از عدم پرداخت مطالبات شرکت، بررسی جرائم و اعمال تشخيص کارشناسی به مدت زمان سرويس دهی افزوده نمي گردد.

١٦.٨ امکان دريافت هرگونه سرويس هديه و يا کمک هزينه های پيش بينی شده در برخي از سرويسها تنها در هنگام خريد بسته وجود دارد و طيی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزينه آن به حساب کاربری خريدار واريز نمي شود.

 

فصل هفدهم : نسخه پشتيبان (Backup)


١٧.١ به طور کلی مسئوليت تهيه نسخه پشتيبان از داده ها و فايلها با خود خريداران بوده و همه خريداران می بايست پشتيبان کليه داده های مورد نياز خود را در جايی غير از تجهيزات و سرورهای شرکت نگهداری نمايند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانايی بازگرداندن اطلاعات از آرشيو بکاپ هيچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و شرکت در اين زمينه هيچگونه مسئوليتی ندارد.

١٧.٢ مسئوليت بکاپ گرفتن در سرويس های سرورهای اختصاصی صرفا به عهده خود خريدار می باشد و شرکت در اين زمينه هيچگونه مسئوليتی ندارد.

١٧.٣ شرکت جهت امنيت بيشتر، از کليه فايلهای خريداران ( به جز سرویس میزبانی فایل) بصورت هفتگی و ماهیانه نسخه پشتيبان تهيه مي کند. اين نسخه پشتيبان حداقل تا ١ ماه و حداکثر تا ٣ ماه پس از منقضی شدن سرویس کاربر نگهداری خواهد شد.

١٧.٤ تمام نسخه هاي پشتيبان بر روی محلی خارج از دسترسی خريدار نگهداري مي شود.

١٧.٥ شرکت تعهدی نسبت به ارائه رايگان داده های موجود در آرشيوهای خود به خريدار ندارد.

١٧.٦ شرکت هيچگونه مسئوليتی در مورد صحت نسخه پشتيبان و بروز بودن آنها را ندارد.

١٧.٧ سرویس های میزبانی فایل به علت حجم بالای ارائه شده امکان بک آپ گیری ندارند.

 

فصل هجدهم : شرايط و قوانين مالي


١٨.١ نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومی خريدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پايان مدت سرويس نگهداری نمايد.

١٨.٢ خريدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی و يا در وجه حسابهای اعلام شده در پرتال کاربران بپردازد. در شرايطی که شرکت درراستای مساعدت با خريدار اقدام به پذيرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وی نمايد، با عدم وصول وجه چک، خريدار موظف است در روز سررسيد فورا اقدام به واريز وجه به حسابهای اعلام شده نمايد و لاشه چک خود را دريافت نمايد در غير اين صورت هزينه تاخير در وصول اسناد ،پيگيري هاي حقوقي ، اياب و ذهاب و ساير موارد نيز بر عهده خريدار خواهد بود ضمنا در اينگونه موارد شرکت حق دارد ضمن تعليق سرويس، فاکتور خريداری که قسمتی از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر شرکت وهزينه سرويس را از آن کسر نمايد.

١٨.٣ به دليل محدوديت های نگهداری داده های حسابداری، فيش بانکی و يا حواله ای که برای افزايش اعتبار و يا پرداخت يک صورت حساب، تنها تا ٦ ماه پس از واريز قابليت استفاده را خواهد داشت.

١٨.٤ شرکت، حق تامين و وصول کليه مطالبات و جرائم ، سود تاخيردر پرداخت و ساير هزينه های خود از محل قطع موقت و يا دائم کليه سرويس ها و اعتبارات خريدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتيکه خريدار فورا به اخطار اعلام شده از سوی شرکت توجه ننمايد حق هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نمايد لازم به ذکر است مدت قطعی سرويس ناشی ازعدم پرداخت مطالبات شرکت به مدت سرويس دهی افزوده نخواهد شد و کليه مسئوليت های ناشی از اين نوع قطع سرويس برعهده خريدار می باشد.

١٨.٥ در صورتيکه شرکت تشخيص دهد هر يک از سرويس ها و يا کالای خريداری شده يک خريدار در زمان تحويل، با حجم بيشتر و يا با امکانات بهتر و يا زمان طولانی تر و يا هر مورد هزينه بر بالاتری از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وی قرار گرفته و يا به هر دليل خريدار به اين حجم بيشتر و يا امکانات بهتر و منابع بيشتر ويا زمان طولانی تر دست پيدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه اي آنرا از خريدار دريافت نمايد؛ پرداخت اين هزينه براي خريدار اجباری مي باشد و شرکت حق استيفا طلب خود را از نحوه دريافت بدهی های خريدار خواهد داشت.

١٨.٦ شرکت براي گسترش خدمات و افزايش سرويس دهی به خريداران خود در بازه هاي مختلف زمانی اقدام به انتشار و توزيع بن های خريد مي نمايد. لازم به ذکر است که شرکت در پذيرش و يا عدم پذيرش اين بن ها دربازه های تخفيف و ايام خاص مختار می باشد.

١٨.٧ براي خريد يک سرويس ميزبانی و يا يک بسته نرم افزاری امکان پذيرش بيش از يک بن وجود ندارد.

١٨.٨ هيچ يک از کمک هزينه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبديل به ارزش ريالی و کسر از فاکتور نمی باشد.

١٨.٩ بازگشت پول : این گارانتی صرفا به مشتریانی تعلق خواهد گرفت که مشکل اعلام شده توسط ایشان مربوط به سرویس دهنده بوده و توسط پشتیبانی قابل حل نباشد تعلق خواهد گرفت .

١٨.٩.١ کليه سرويس هاي شرکت به استثنای سرويس های اعلام شده در زير دارای ضمانت برگشت وجه از زمان پرداخت مي باشند .(محدودیت زمانی گارانتی بازگشت پول وجود نداشته و در طی زمان سرویس دهی موجود و معتبر است ) سرويس هايي که ضمانت برگشت پول ندارند عبارتند از: ثبت انواع دامنه سرور مجازی ١ ماهه لایسنس و نرم افزار های خریداری شده آی پی های اختصاصی گواهی های SSL طراحی.

١٨.٩.٤ برگشت پول با درخواست کتبی مالک تنها با حضور وی يا نماينده قانوني او در محل شرکت يا از طريق اعلام يک شماره کارت توسط خريدار و واريز اينترنتی به آن حساب از طريق سيستم اينترنتي انجام خواهد شد.

١٨.١٠ بدهی ها :

١٨.١٠.١ شرکت با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسويه بدهی های معوق حق قطع سرويسی که خريدار برای آن بدهکار است و يا ساير سرويس ها و خريدهای قبلی خريدار را داشته و می تواند در صورت تمايل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرويس) از ميزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و يا خسارات وارده بر شرکت) کسر نمايد.

١٨.١١ جرائم :

١٨.١١.١ شرکت حق دريافت هزينه برای تاخير مشتری در تمديد به موقع سرويسهای دامنه ميزبانی و امثالهم را خواهد داشت.

١٨.١١.٢ شرکت حق دريافت هزينه فنی جهت رفع مسدودی يک سرويس را خواهد داشت.

١٨.١٢ مدت زمان اعتبار قیمت ارائه شده فاکتور و صورت حساب ها نیز ١ ماه از تاریخ صدور خواهد بود .

 

فصل نوزدهم : فورس ماژور


شرکت هيچگونه مسئوليتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلايای طبيعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدوديتهای دولتی و تحريم را ندارد. با اين حال در صورت بروز چنين مواردی شرکت تلاش خود را براي کاهش اثرات اين موارد می نمايد. بروز هر يک از موارد فورس ماژور موجب تخطی خريداران از شرايط خدمات نخواهد شد. تحريم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

 

فصل بيستم : انقضاء و تمديد خدمات


تاريخ تمديد يک سرويس منقضی شده، از زمان تاريخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنين شرکت مسئوليتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده هاي خريدار پس از تاريخ انقضا نخواهد داشت.

 

فصل بيست و يکم : پذيرش مواد توافقنامه و ضوابط


با پرداخت مبلغ فاکتور و يا عضويت در سايت شرکت، خريدار مواد توافقنامه و ضوابط شرکت را پذيرفته و نيازي به اخذ امضاء از خريدار وجود ندارد.

 

فصل بيست و دوم : رويه حفاظت


شرکت درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصي خريدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به اشخاص ثالث ويا استفاده تبليغاتی را ندارد وتنها در صورت دريافت حکم قضائی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختيار مقام قضائی قرار خواهد داد. اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دليل قابل رويت بودن براي عموم از اين قاعده مستثنی می باشد.

 

فصل بيست و سوم : خسارت و رفع مسئوليت


٢٣.١ خدمات شرکت به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هيچگونه گارانتی صريح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هيچگونه ضمانتی مانند مطابق نياز خريدار بودن، بي عيب بودن، عدم قطعی، امنيت و … ارائه نمی شود. همه ضمانتهای کتبی و شفاهی در مورد سرويسهای شرکت که توسط کارکنان يا نمايندگان و يا سايرين ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند. شرکت هيچگونه خسارتی بابت عملکرد سرويس خود به هر نحو نمی پردازد. شرکت تحت هيچ شرايطی مسئول حوادث احتمالي (مانند از دست رفتن داده ها روي سرور) نخواهد بود.

٢٣.٢ سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خريدار براي هريک از انواع سرويس ها حداکثر معادل هزينه پرداختی آن سرويس توسط خريدار بوده و شرکت هيچگونه مسئوليتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر اين مبلغ نخواهد داشت

 

فصل بيست و چهارم : سلب اختيار


عدم اجراي بخشی از ضوابط و مواد توافقنامه شرکت نسبت به خريدار يا ديگران به منزله سلب حق اجرای مواد توافقنامه از شرکت نمی باشد.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)