بایگانی

فصل بیستم کتاب سئو وردپرس 2020 – صفحات تگ در وردپرس

صفحات تگ می توانند رتبه قابل توجهی بگیرند

چون آنها تمایل دارند لینک های داخلی زیادی داشته باشند.

با مقدمه اضافه شده، آنها واقعا صفحات ارزشمندی می شوند.

به همین دلیل، دوست دارم صفحات تگ مثل صفحات دسته بندی تنظیم شوند.

این فرآیند برای صفحات دسته بندی یکسان است.

اگر یک تگ را ویرایش کنید، همان تنظیمات یواست سئو را خواهید دید

که ما در مورد صفحات دسته بندی دیدیم، و به شما امکان می دهند

یک توصیف و عنوان سفارشی ایجاد کنید، همچنین بتوانید یک صفحه تگ

را noindex  کنید و اگر لازم شد آن را از نقشه سایت حذف کنید.

صفحات تگ در وردپرس

برای اینکه مفید باشد، صفحه تگ قالب باید به شما گزینه استفاده

از گزیده ها( به جای پست های کامل) روی صفحات تگ را بدهد.

فقط همان توصیه را برای تگ ها دنبال کنید که برای صفحه های دسته بندی بحث کردیم.

اگر چکیده در این صفحات ممکن نیست، آنها را noindex کنید.

( یا ببینید آیا می توانید پلاگینی پیدا کنید که بتواند این ویژگی را به کار با قالب شما اضافه کند.)

فصل نوزدهم کتاب سئو وردپرس 2020 – راه اندازی یا نصب صفحات دسته بندی در وردپرس

فصل هفدهم شانزدهم کتاب سئو وردپرس 2020 – راه اندازی صفحه اصلی در وردپرس